Vill du få info när taxi-appen UBER lanserar i nya städer i Sverige?
Vad vi vet så har taxi-appen UBER än så länge inte lanserat i nya städer i Sverige, 2018-07-13. Är vi felinformerade? Kontakta oss gärna via !